Dodávka tovaru

Spoločnosť SLS-Technaco disponuje vlastným vozovým parkom, ktorým zabezpečujeme pravidelný rozvoz tovaru pre našich odberateľov. Pre rozvoz tovaru má naša spoločnosť vypracovaný harmonogram. Tovar dovezieme priamo odberateľom do všetkých miest Slovenska do 24-48hod. Rozvoz vykonávame na základe rozvozových listov podľa, ktorých sa tovar nakladá a vykladá. Takýto spôsob rozvozu je poskytovaný veľkoobchodným odberateľom. Naša spoločnosť tiež využíva zásielkové služby renomovaných spoločností, ktoré sú zárukou rýchleho a kvalitného servisu.