EÚ Vzdelávanie

V rámci našej snahy o neustále zvyšovanie kvality personálu sa spoločnosť SLS-TECHNACO rozhodla zúčastniť projektov s podporou Európskeho sociálneho fondu.

logo europsky socialny fondlogo zamestnanost a socialna inkluzialogo socialna implementacna agentura

 

Prioritná os „Podpora rastu zamestnanosti" je zameraná na prevenciu straty zamestnanosti a tvorbu nových pracovných miest a umiestnenie nezamestnaných osôb, resp. osôb, ktorým hrozí prepúšťanie z pracovného pomeru na voľné pracovné miesta.

Cieľom opatrenia 1.2 je v zmysle OP ZaSI tvorba a udržanie pracovných miest prostredníctvom komplexnej podpory rozvoja podnikov a aktivít, ktoré sú zamerané na predvídanie zmien, adaptabilitu na zmenené podmienky, kontinuálnu podporu tvorby pracovných miest, zvyšovanie zručností pre adaptabilitu pracovníkov a na vznik a prispôsobenie sa podnikateľov a podnikov.

Za účelom dosiahnutia hlavného cieľa predkladaného projektu v nadväznosti na ciele príslušnej prioritnej osi a opatrenia boli definované špecifické ciele projektu nadväzujúce na realizáciu jednotlivých aktivít:

  • Zvýšenie jazykových schopností zamestnancov
  • Zlepšenie základných IT zručností
  • Zvýšenie obchodníckych a predajných zručností
  • Zlepšenie manažérskych zručností vedúcich pracovníkov

V rámci projektu boli vyškolení 38 zamestnanci našej spoločnosti v jednotlivých vzdelávacích aktivitách vyplývajúcich na základe potrieb navrhnutých cieľových skupín.

Hlavným cieľom projektu bolo:

„Zlepšenie kvality vzdelania a zručností zamestnancov SLS - TECHNACO, s. r. o., za účelom posilnenia pozície na trhu a zvýšenia kvality poskytovaných služieb" napĺňa a je plne v súlade s globálnym cieľom operačného programu ZaSI.

Projektu sa za spoločnosť SLS-TECHNACO zúčasťnilo 38 zamestnancov.
 

PrílohaVeľkosť
ukoncenie_slstechnaco_1.pdf147.14 KB