Meranie a analýza PT prvkov

Aby zákazník mohol využiť úplný potenciál, ktorý mu ponúkajú nami dodané produkty z portfólia prevodových prvkov, alebo aby sa predišlo prípadným poruchám, zapríčineným opotrebovaním jednotlivých častí, zabezpečuje SLS-TECHNACO aj nasledovné služby:

  • Zisťovanie stavu zariadení pomocou technickej diagnostiky
  • Vyvažovanie a ustavovanie rotačných zariadení
  • Dozor a výkon montáže valivých ložísk
  • Školenia v oblasti valivých ložísk a ich údržby
  • Poradenstvo v oblasti mazania valivých ložísk
  • Analýza príčin porúch valivých ložísk
  • Zavádzanie systémov pre sledovanie stavu výrobných zariadení
  • Aplikácia komplexných riešení pre jednotlivé typy strojných zariadení