Naše poslanie

Základnou misiou spoločnosti SLS-TECHNACO je poskytovať svojim zákazníkom maximálny servis v oblasti distribúcie pre priemysel a stavebníctvo podporený komplexnými technickými službami v celej šírke sortimentu a poskytovať tak klientovi ucelené riešenia problémov namiesto čiastkových dodávok tovaru a zároveň umožniť zákazníkovi optimalizovať procesy obstarávania nákupom čo najširšieho sortimentu tovarov a služieb na jednom mieste a pod jednou strechou.