Seco Tools

Nástroje Seco® aktívne prispievajú k vylepšeniu Vašej produktivity a konkurencieschopnosi v trieskovom obrábaní.

Dôvera zákazníkov a celkový prístup orientovaný na konečné riešenia sú základným kameňom stratégie Seco® , spoločne s preukázateľnými a doložiteľnými vylepšeniami Vašich celkových nákladov na výrobu.

Komplexný sortiment rezných nástrojov je jedným z ďalších hlavných aspektov našej stratégie a kvalita a inovácie vložené do našich nástrojov sú kľúčom k Vášmu úspechu v ziskovej výrobe. V snahe ponúknuť najlepšie celkové riešenie poskytujeme technickú podporu, ukážky nástrojov, technické poradenstvo, nové nápady a praktické skúsenosti.

Sortiment povlakovaných a nepovlakovaných doštičiek Seco® pre sústruženie zahrňuje viac ako 4000 štandartných položiek a viac ako 2000 držiakov.

Seco® je spoločnosť známa svojim širokým sortimentom výkonných nástrojov a doštičiek pre frézovanie. Frézovacie nástroje Seco® sú vhodné na obrábaníe takmer všetkých materiálov - od mäkkých ocelí alebo ľahko obrobiteľných hlinikových materiálov až po ťažkoobrobiteľné zliatiny.

Kontaktujte priamo p.Martišíka (041 / 50 70 846, resp. lukas.martisik@slstechnaco.sk), prípadne využite sadu aplikácií na výber správneho nástroja a britovej doštičky. Viac na adrese:

http://www.secotools.com/sk/Global/Services--Support/Tool-Selection-Support/

Ďalšie informácie nájdete aj na adrese:

http://www.secotools.com/sk

 

logo seco