Sieť obchodných zastúpení SR

mapa slovenskaSLS - Technaco s.r.o., má na Slovensku veľmi širokú sieť partnerských predajní. Na priloženej mapke nájdete svojho najbližšieho predajcu. Všetky uvedené predajne sa dajú rozdeliť do nasledovných skupín:

 

OBCHODNÉ CENTRUM SLS - TECHNACO: regionálna pobočka SLS - TECHNACO zabezpečujúca odborný predaj a služby

 • sieť predajní spoločnosti SLS - TECHNACO, prepojených s centrálou on-line cez internet
 • prístup do centrálnej evidencie zásob SLS - TECHNACO Žilina, vytváranie cenových ponúk a dodržiavanie cenového a rabatového systému SLS - TECHNACO, realizácia aj zásielkového predaja
 • pracovníci strediska školení na odborný predaj, najmä nástrojov na obrábanie kovov, ručného náradia, prevodových prvkov a ochranných prac.pomôcok
 • ponuka širokého sortimentu remeselného tovaru spotrebného charakteru
  • náradie, nástroje a prevodové prvky
  • ochranné pomôcky
  • elektrické náradie Narex, Bosch, Makita, Protool
  • spotrebný remeselný tovar
 • stredisko SLS - TECHNACO obhospodarujú cca 60 tisíc položiek náradia, nástrojov,prevodových prvkov, ochranných pracovných pomôcok a spotrebného materiálu určeného na priemyselné a remeselné použitie

REGIONÁLNE ZASTÚPENIA SLS - TECHNACO (RZ): zmluvná predajňa zabezpečujúca odborný predaj a služby

 • sieť predajní, ktoré úzko spolupracujú s SLS - TECHNACO v určenom regióne pri odbornom predaji náradia, nástrojov, prevodových prvkov, ochranných pracovných pomôcok, meradiel a spotrebného tovaru
 • poskytujú rovnaké služby ako v obchodných centrách SLS - TECHNACO - v spoločnosti SLS - TECHNACO majú RZ najvyššiu úoveň poskytovaných služieb
 • odborný predaj - pracovníci RZ sú pravidelne školení výrobcami
 • predajná cenová úroveň tovaru je porovnateľná s obchodnými centrami SLS - TECHNACO
 • cenová úroveň RZ je vo väčšine prípadov nižšia ako u bežných predajní železiarstiev
 • nákup na zákaznícku kartičku so zľavou, ktorá platí v celom systéme obchodných centier SLS - TECHNACO aj RZ

 

PREDAJCA SLS - TECHNACO: zmluvná predajňa zabezpečujúca predaj tovaru z SLS - TECHNACO

 • sieť predajní, ktoré spolupracujú s SLS - TECHNACO v určenom regióne pri predaji náradia, nástrojov, prevodových prvkov, ochranných prac.pomôcok a spotrebného tovaru
 • cenová úroveň predajcu je väčšinou porovnateľná s bežnými železiarstvami

 

Chcete sa stať našim obchodným zastúpením?
Kontaktujte nás na rastislav.virdzek@slstechnaco.sk, tel.: 041/507 08 45.