ZKL

Koncern ZKL Brno, tradičný český výrobca valivých ložísk a najväčší výrobca špeciálnych a technologických ložísk v strednej Európe, presadzuje flexibilitu a rýchlosť plnenia požiadaviek zákazníka a schopnosť prijať zodpovednosť. Vo všetkých činnostiach uplatňuje šetrný prístup k životnému prostrediu.

Koncern ZKL vznikol integráciou českého ložiskového priemyslu s viac ako šesťdesiatročnou tradíciou, zaisťujúcou výzkum, vývoj, výrobu a predaj ložísk ZKL. Vznik koncernu je datovaný k 1.7.1999.

Zameriava  sa na priemyslové odvetvia, ktoré vyžadujú presnosť a vysokú spoľahlivosť prevádzky valivých ložísk v strojárenských zariadeniach. Špeciálne a technologické ložiská od priemeru 400 do 1600 mm ponúka v celom sortimente spolu s technickým riešením, akcieschopnosťou  s využitím moderných konštrukčných a vývojových metód a technológií.

Koncern ZKL je certifikovaný podľa EN ISO 9001:2000.